BIOMASA

A estela e un producto que resulta da fragmentación da madeira unha vez descortezada. Para a súa fabricación empleánse troncos de calibre máis pequeno, que non válidos para o seu aproveitamento na industria madereira ou do moble, madeira estructural ou duelas. Unha vez que a madeira é estelada procédese o seu secado, que realizamos na propia fábrica.

Unha vez realizada a estela, almacénase nas nosas instalacións e se realiza un secado natural, logo xa estará dispoñible para o seu uso en caldeiras de biomasa.

A biomasa , falando da biomasa “útil” en térmos enerxéticos formais, referímonos a que as plantas son as que transforman a enerxía radiante do sol en enerxía química, a través da fotosíntese e parte desa enerxía química queda almaceada en forma de materia orgánica, esta pode recuperarse queimándoa directamente ou transformándoa en combustible.